Mindfulness ja taideterapia

Mindfulness on termi jolle ei ole vakiintunutta suomennosta, mutta sillä tarkoitetaan tietoisa ja hyväksyvää läsnäoloa, tietoisuustaitoa. Sen lähtökohdat ovat zen-buddhalaisuuteen kuuluvassa meditaatiossa, mutta nykyisin länsimaissa mindfulness tunnetaan ennen kaikkea rentoutumisen ja stressinhallinnan menetelmänä.

Metodin jossa mindfulness ja taideterapia yhdistetään esitteli ensimmäistä kertaa psykologi Laury Rappaport kirjassaan ”Mindfulness and the Arts Therapies” vuonna 2009. Konseptista käytetään lyhennettä MBAT (Mindfulness-Based Art Therapy) tai joskus myös Focusing-oriented art therapy, eli keskittymiseen tähtäävä taideterapia.

Tieteellisesti MBAT pohjautuu osin psykoterapeutti Eugene Gendlinin tutkimuksiin. Hänen mukaansa parhaita terapeuttisia tuloksia saatiin asiakkailla jotka yhteydessä sisäiseen minäänsä. Tätä yhteyttä voidaan parantaa fokusoitumisella eli keskittymisellä. MBAT ottaa taiteen käyttöön tämän fokuksen ohjaamisessa.

Ydinajatukseksi voisi tiivistää että MBAT:issa taiteen tekemistä harjoitetaan tietoisesti läsnäollen. Tekniikkoina voivat olla esimerkiksi omakuvan piirtäminen tai kollaasin luominen, samalla keskittyen siihen mitä tuntemuksia taiteen tekeminen itsessä herättää.

Historiallisia yhtymäkohtia voi nähdä tältäkin osin idän uskontoihin: mandaloiden luominen on tärkeä meditaation eli tietoisuuden kehittämisen tekniikka etenkin Vajnarayana- ja Tiibetinbuddhalaisuudessa.

Minfulness-pohjainen taideterapia ei kuitenkaan nykymuodossaan ole uskonnollinen metodi, vaan soveltuu hyvin monimuotoisille kohderyhmille. Sitä on sovellettu stressin ja ahdistuneisuuden vähentämisen ohella muun muassa päihdetyössä, masennuksen hoidossa ja vakavasti sairaiden elämänlaadun parantamiseen.

Taideterapia voi olla osa yksilön kuntoutumista, tai ryhmäterapiaa organisaatioille ja yhteisöille. Tekniikoina voi hyödyntää kuvataiteen lisäksi myös musiikkia, näytelmiä ja leikkejä.