taideterapia

Taideterapian ammattinimikkeet ja koulutus

Taideterapeutti työskentelee usein itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä, mutta myös esimerkiksi koulut, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköt sekä vankilat työllistävät taideterapeutteja. Työ on terveydenhuollon ammatillista toimintaa.

Taideterapeutin koulusta järjestetään Suomessa sekä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa että yksityisissä oppilaitoksissa. Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n määrittämää kuvataideterapiaa toteuttaa kuvataideterapeuttikoulutuksen suorittanut henkilö, jolla on soveltuva, yleensä sosiaali- tai terveydenhuollon pohjakoulutus. Termi psykoterapeutti on Valviran säätelemä.

Ammattinimikeasiasta on alalla käyty keskustelua. Musiikkiterapian professori Jaakko Erkkilä arvioi Ylen haastattelussa että jatkossa käytettäisiin taideterapian ammattinimikettä, jonka alla voi erikoistua musiikkiterapiaan, kuvataideterapiaan, tanssiliiketerapiaan tai kirjoittamiseen.