Suomen Taideterapiayhdistys ry

Yksityisiä kuvataideterapia- ja kuvataidepsykoterapiapalveluja -luetteloon hyväksytään ne yhdistyksen jäsenet, joilla on Valviran hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike ja kuvataideterapia- tai kuvataidepsykoterapiakoulutus. Luettelo päivitetään n. kolme kertaa vuodessa.

Yksityisiä kuvataideterapia- ja kuvataidepsykoterapiapalveluja

 

Kuvataidepsykoterapeutti-luetteloon hyväksytään psykoterapeutit (Valvita/TEO), jotka ovat suorittaneet Suomen Kuvtaidepsykoterapia ry:n (aik. Suomen Taideterapiayhdistys ry) kuvataidepsykoterapia-koulutuksen tai Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n ja Turun yliopiston Aikuisten psykoanalyyttinen yksilö ja kuvataidepsykoterapeuttikoulutuksen ja joille Suomen Kuvataidepsykoterapia ry on myöntänyt kuvataidepsykoterapeuttinimikkeen. Yhteystietonsa ilmoittaneilta voi tiedustella kuvataidepsykoterapiapalveluja (kuvataidepsykoterapia, työnohjaus)

Kuvataidepsykoterapeutti-luettelo

 

Kuvataideterapeutti-luetteloon hyväksytään sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset, jotka ovat suorittaneet Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n (aik. Suomen Taideterapiayhdistys ry:n) kuvataideterapiakoulutuksen ja joille Suomen Kuvataidepyskoterapia ry on myöntänyt taideterapeuttinimikkeen.

Kuvataideterapeutti-luettelo

 

 

 Suomen Kuvataidepsykoterapia ry - Bildkonstpsykoterapi i Finland rf
1996734-2
Runeberginkatu 61 C 66
00260 Helsinki
puheenjohtaja@suomenkuvataidepsykoterapia.fi