Yksityisiä taideterapia- ja taidepsykoterapiapalveluja -luetteloon hyväksytään ne yhdistyksen jäsenet, joilla on Valviran hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike ja taideterapia-, taidepsykoterapia- tai kuvataideterapiakoulutus. Luettelo päivitetään n. neljä kertaa vuodessa.

Yksityisiä taideterapia- ja taidepsykoterapiapalveluja

 

Taidepsykoterapeutti-luetteloon hyväksytään psykoterapeutit (Valvita/TEO), jotka ovat suorittaneet taidepsykoterapiakoulutuksen ja joille Suomen Taideterapiayhdistys ry on myöntänyt taidepsykoterapeuttinimikkeen. Yhteystietonsa ilmoittaneilta voi tiedustella taidepsykoterapiapalveluja (taidepsykoterapia, työnohjaus)

Taidepsykoterapeutti-luettelo


Suomen Taideterapiayhdistys ry - Konstterapiföreningen i Finland rf
1996734-2
Runeberginkatu 61 C 66
00260 Helsinki
puheenjohtaja@suomentaideterapiayhdistys.fi